Artikkel i OA mandag 22.09.03

 

Sandvik fikk Caspar-prisen

Av: Linda Johansen

Olav Egil Borgemoen, leder i Gjøvik salgs- og reklameforening, hadde søndag gleden av å dele ut årets Caspar-pris.

Se større bilde

CASPAR-VINNER: Per Sandvik fikk årets Caspar-pris for sin innsats korpslivet i Gjøvik. Olav Egil Borgermoen delte ut prisen på vegne av Gjøvik salgs- og reklameforening.

- Vinneren har bodd i Gjøvik hele sitt liv. Under den tiden har han hatt et initiativ og en innsats for og med andre mennesker som få kan vise maken til, sa Borgemoen innledningsvis.
Vinneren ble også rost for sitt engasjement i Heimevernet i over 30 år, selv om de fleste forbinder ham mest med korpsmusikk-livet i byen.
Da Borgermoen litt senere i talen nevnte prisvinnerens innsats for Vardal skolekorps og Veterankorpset i Gjøvik, var det lett å gjette at det var Per Sandvik som var årets Caspar-prisvinner.
Borgermoen siterte også fra forslagsstilleren til Caspar-prisen; " Han setter alltid musikken fremst og seg selv sist. Han beskrives som et menneske med et hjerte så stort for andre at vi heller ikke klarer å si nei til hans ideer og innfall."

Per Sandvik satte tydelig pris på de vakre ordene og prisen, som er et eksklusivt tresnitt av Einar Sigstad, lagd i kun 20 eksemplarer.

Talen som ble holdt ved overrekkelsen

Casparprisen 2003  

  Utdelingen av Gjøvik Salgs- og Reklameforenings Casparpris er et av de store høydepunktene under Gjøvik Marken.
Det er en av mine absolutt hyggeligste oppgaver å kunne utrope en verdig vinner,- og å kunne overrekke selve prisen.
Casparprisen er en initiativpris som gis til noen som har vært til glede for byens befolkning eller har gjort byen kjent utad.

  Juryens begrunnelse

  Årets vinner har med stor iver og pågangsmot vært til glede som et kulturelt samlingspunkt og initiativtaker til glede for befolkningen i Gjøvik og omegn i over 50 år.  
Prisvinneren har bodd i Gjøvik hele sitt liv.  
Under den tiden har han hatt et initiativ og innsats for og med andre mennesker som få kan vise maken til.  Dette gjør at mottakeren av prisen har utmerket seg spesielt.

  Det er hyggelig å overrekke denne prisen til en person som så uegennyttig har arbeidet for å ivareta korpsbevegelsen og mennesker i Gjøvik og omegns befolkning.  
Prisvinneren har også vært engasjert i Heimevernets arbeid i over 30 år.

Han ble tildelt Dansk hjemmeværns fortjenestemedalje i 1988 og Heimevernets fortjenestemedalje i 1999.

Fra 1949 og fram til i dag har prisvinneren marsjert i samtlige 17. mai tog, enten som musikant eller dirigent.   Forslagstilleren til Caspar prisen sier: ”- Han setter alltid musikken fremst og seg selv sist. Han kan beskrives som en menneske med et hjerte så stort for andre, at vi heller ikke klarer å si nei til alle hans ideer og innfall.”  
Prisvinneren har lagt ned et stort engasjement og mye ressurser for Vardal Skolekorps og Veterankorpset i Gjøvik.

  Prisvinneren har hele tiden fokusert på å ha et godt samarbeid med byens lag og foreninger når konserter og festivaler har vært arrangert.

Det er meg en stor glede å presentere årets Casparprisvinner -Per Sandvik.
______________________

På vegne av Gjøvik Salgs- og Reklameforening overrekker jeg et tresnitt av Einar Sigstad.
Tresnittet er spesielt laget for Casparprisen i kun 20 eksemplarer.  
Gjøvik Salgs- og Reklameforening
Juryen for Casparprisen  

Olav Egil Borgemoen
Juryformann

Bilder fra bespisningen i hovedbygningen på Gjøvik Gård samme kveld.
Klikk på bildene hvis du vil se dem større.

caspar2_2003.jpg (58424 byte)       caspar4_2003.jpg (57263 byte)     caspar6_2003.jpg (52226 byte)     caspar7_2003.jpg (37983 byte)      caspar8_2003.jpg (30547 byte)