NORDISK STEVNE

 


Klikk på bildene så blir de større !

 

 

 

Gjovik77.JPG (52098 byte)

         Gjøvik 1977
         fra venstre
Torgny Fjeld, Inger Thelander, Hans Rambech, Per Sandvik, John Listerud, Verner Andersen, Kjell Berge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastved79.JPG (68266 byte)

Det norske laget som vant i Næstved 1979

 

 

 

 

 

 

 

Nastved82.JPG (44306 byte)

Oppstilling Norske deltagere 1982

 

 

 

 

 

 

Gjovik85.JPG (83059 byte)

Gode Venniner i Gjøvik 1985

 

 

 

 

 

parade90.JPG (52272 byte)

Paradetropp i Gävle 1990

 

 

 

 

 

 

Gjovik89.JPG (80930 byte)

Gode venner i Gjøvik 1989

 

 

 

 

 

Gavle92.JPG (74948 byte)

De norske HV-ungdommene får forutsetninger for patruljekonkurransen

 

 

 

Næstved95.JPG (47538 byte)

Gynter Rise (t.v.) har vunnet indviduelt flest ganger.
Bjørn Kristiansen har også vunnet mange ganger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVEKSLING MELLOM HEIMEVERNET FRA
GÄVLE,Sverige, -NÆSTVED,Danmark og GJØVIK.
(Skrevet av Per Sandvik til 25-årsjubileet 1996)

Foranledningen til denne tradisjonelle utveksling mellom HV-områdene fra de 
3 nordiske vennskapsbyer, var en henvendelse fra daværende Hemvärnchef i Gävle - 
K. G. Nässert som tok kontakt med Gjøvik HV-område høsten 1970.
Etter endel møter og forberedelser, kunne Gjøvik invitere sine svenske kollegaer til vennskapelig konkurranse i Gjøvik i dagene 21. - 23. mai 1971. 

Gjøvik hadde leid Osbakken turistgård på Skumsjøen til forlegning og forpleining av sine gjester, og det er mange av de svenske veteranene som fortsatt snakker om oppholdet der oppe.
Av referatene i avisene kan vi lese at både Gävle og Gjøvik stilte med 24 HV-menn hver
 i konkurransene, og at Gjøvik var ubeskjedne nok til å vinne en klar seier med 1773 poeng foran Gävle med 1596 poeng for det beste 10-mannslag. Det er mulig Gjøvik hadde en liten fordel av hjemmebane, og kanskje at
100-m baneskyting med US-karabin mot svenskenes noe gamle Husqvarna K-pist var litt ulik konkurranse. 
På 300-m ble det skutt med skarpskyttervåpen - for Gjøviks del KV-59. Konkurransen omfattet også presisjonskast med håndgranater.
Vel svenskene tok det ikke mer innover seg enn at vi ble invitert til Gävle i 1972.
I løpet av vinteren dukket spørsmålet opp om utvekslingen også burde omfatte dansk Hjemmeværn fra vår vennskapsby, Næstved.
Kontakt ble knyttet, og etter et møte (i Göteborg), ble også danskene med i utvekslingen, og slik har det vært siden.

I Næstved er det 6 HJv-kompagnier som danner konkurranselagene, og til å begynne med bestemte danskene at ledelsen fra Næstved skulle gå på omgang mellom kompagnie-sjefene.

I Gävle hadde våre svenske venner virkelig lagt seg i selen for å lage et godt arrangement, og feltskyting var medtatt i programmet. Stor var nok overraskelsen for flere deltagere, når man kunne lese at maks. avstand på denne var 600 meter !Svenskene hadde nok satset meget på å ta revansj på hjemmebane, men det gikk ikke denne gangen. I 3-kampen vant Gjøvik med 2.014 poeng, Gävle fikk 1.801 poeng og Næstved fikk 1.495 poeng. 
Det ble faktisk 3-dobbelt norsk individuelt med Gynter Rise som bestemann.

Svenskene har bestandig hatt mange lotter tilknyttet sine Hemvärns-områder, og disse ville også være med å konkurrere.
I Danmark er det også mange lotter, og det ble derfor avtalt en prøvekonkurranse for damene med k-pist-skyting. 6 svenske og 4 danske lotter stilte, og her var de svenske lottene helt uslåelige. Det ble skutt 10 skudd presisjon, og en hurtigserie på 6 skudd mot 100m internasjonal skive.
Gävle Hemvärn hadde nettopp fått renovert sin Hemvärnsgård, som ligger på I-14's område, og under vårt besøk i Gävle ble denne gård høytidelig innviet av den svenske Rikshemvärnschef.

Forlegning og bespisning sto I-14 for, og regimentet gjorde sitt ytterste for at vi skulle trives.


I 1973 var det så Næstveds tur til å arrangere, og nå hadde
ideen med å arrangere utvekslingene i forbindelse med Kr.Himmelfartsdag blitt bestemt.
Da det var et sterkt ønske fra svenskene om lange hold på feltbanen, måtte vi møtes i Jægerpris på Nord-Sjælland som var det eneste sted hvor man hadde så lange hold i Danmark for feltskytingen.
Danskene er seg selv lik, og det var ikke godt nok å innkvartere nordiske venner i kaserne - nei de stilte opp og inviterte 1 og 2 og noen flere til å bo privat under besøket.

Nordmennene var også denne gangen ubeskjedne nok til å vinne 3-kampen, med 2.557 poeng mot svenskenes 2.305 poeng og danskenes 2.133 poeng. Best individuelt ble Petter Stein Nikolaisen denne gang.
En ekstra spiss på arrangementet satte nok de tre lands generalsinspektører for Heimevernet som etter et møte i København tok seg tid til å delta på banketten og dele ut premiene i fellesskap.

Arrangementene fortsatte så årvisst og gode nordiske venner
knyttet enda sterkere bånd. Det som kanskje kom til å prege konkurransene i de første årene, var ulikheten i arrangementene mellom de forskjellige land, likeledes forskjell i våpen. Det er heller ikke å legge skjul på at enkelte av deltagerne la voldsom prestisje i konkurransene, og sammen med språkproblemer, kunne det nok komme til en og annen kraftig diskusjon. Vi nordmenn ble ofte mellommenn, fordi vi stort sett forsto begge de andres språk.
Områdesjef Gjøvik tok derfor høsten 1975 initiativ til å lage utkast til en arrangementsprotokoll som skulle fremlegges på ledermøtet i Næstved i mai 1976. Denne ble gjennomdiskutert, og med små endringer ble den retningsgivende for arrangementet fram til dags dato.
Etter hvert har ledermøtene blitt svært så gemyttlige, og slik skal det jo også være mellom gode venner.

I 1977 på Gjøvik ble AG-3 for første gang brukt i konkurransene, og dermed stilte alle land likt hva angikk gevær. Dette var en klar fordel i arrangementet, da vi slapp alle forkilinger vi hadde blitt plaget med tidligere.

Gjøvik HV-område hadde i 1977 startet opp egen HV ungdomsgruppe, og til Gävle i 1978 var det første gang at HV-ungdommene deltok. Det var nok endel av gubbene som var skeptisk til at jyplingene skulle være med, men de endret snart oppfatning når de så hvilken fin ungdomsgjeng som deltok, og hvor fint de representerte. På listen fra april 1978 finner vi 8 mann (av i alt 13), som enten tjenestegjør som befal i området i 1992 eller som har tatt befalsskole, og er mobbplassert andre steder.
Det må man vel kunne si er en god uttelling for å invitere ungdommen med på tur !

 I 1980 falt dagene rundt Kr. Himmelfartsdag sammen med 17. mai og vi kunne invitere våre nordiske venner til å feire vår nasjonaldag sammen med oss.
Dette var en meget stor opplevelse, og selv svært så garvede svenske og danske hjemmeværnsmenn og -lotter sto med tårer i øynene og så på barnetoget.
Med et sivilt musikkorps i spissen paraderte de tre lands kontingenter gjennom gatene etter barnetoget til Minneparken og bekranset minnesmerket for krigens ofre. Det er mange av veteranene fra 1980 som minnes denne maidag som en av de største opplevelser i sitt liv, derfor ble Gjøvik utenfor tur arrangør i 1985 hvor også 17. mai falt sammen med Kr. Himmelfart og i 1989 hvor 17. mai falt sammen med Pinsen arrangør slik at de nye deltagerne også skulle få gleden av å oppleve vår 17. Mai-feiring.

Slik konkurransene var blitt bestemt fra starten, var det lagt vekt på nesten bare skyting. Gjøvik tok initiativ til å utvide konkurransen med flere militære disipliner for to forhåndsuttatte geværlag fra de tre nasjoner. I 1983 arrangerte Gjøvik derfor den første patruljekonkurranse på Terningmoen med måloppdagelse, sanitetsprøve, presisjonskast håndgranat, avstandsbedømmelse og ildoverfall. Dette falt meget positivt ut, og er blitt et fast innslag i konkurransene. Noen særlig fysiske utskeielser kan vi ikke ha, da våre svenske venner for det aller meste er for å veteraner å regne. Men, humøret er på topp og den svenske "Prostatageriljaen" (som de kaller seg) deltar med stor iver og vilje også i den taktiske framrykking i ildoverfallsmomentet.

Etter hvert ville lottene også være med i patruljekonkurransen og fra 1990 deltar også disse på lik linje med mennene.

I 1990 ble vi invitert til Gävle Hemvärns feiring av det svenske Hemvärns 50-års jubileum, samtidig som det var 20. gangen nordmenn og svensker møttes (danskene kom jo med et år etterpå.) Gävle Hemvärn har i mange år hatt sitt eget Hemvärns-musikkår, og utfordret nordmenn og dansker til å stille med musikkorps i spissen for kontingenten under den parade de planla som et høydepunkt i festlighetene. Danskene hadde regionsmusikk, slik at der var det ikke noe problem, men i Gjøvik hadde ikke vært militærmusikk siden HS-musikken i frigjøringsdagene i 1945.
Etter en hektisk vervekampanje høsten 1989, tegnet 25 kvinner og menn fra Gjøviks rike musikkmiljø frivillig-kontrakt med HV, og under ledelse av områdesjef ble et variert og fint program øvd inn. Det ble lagt stor vekt på at HV i Gjøvik skulle representere under jubileet på en verdig måte, og vi er vel av de få områder i landet hvor 30 HV-befal og menige har hatt marsjtrening flere søndagsettermiddager i løpet av våren.

Resultatet ble bra, og vi fikk stor heder for vår opptreden under jubileet. HV-musikken holdt konsert tre steder i Gävle under jubileumsdagene, og gjorde stor lykke med sitt musikalske innslag på kameratskapsaftenen. Gävle Hemvärn hadde i sitt program også lagt inn Korum og parade for fanen, og dette var et meget høytidelig og fint innslag i arrangementet.
Som en følge av dette jubileet, er HV-musikken blitt et innslag i utvekslingene, og i Danmark i 1991 spilte korpset flere steder i Næstved, og i Gjøvik i 1992 presenterte et nystartet storband seg på kameratskapsaftenen, og gjorde slik lykke at de ble sporenstreks invitert med til Sverige i 1993.

Områdesjef i Gjøvik, Kaptein Per Sandvik har vært deltager i
utvekslingene siden 1974, og norsk leder siden arrangementet i Gjøvik i 1977. Etter forslag fra Hjemmeværnet i Næstved ble han tildelt Dansk Hjemmeværns Fortjenestemedalje i 1987.

 Dansk deltager fra starten i 1972, og leder for den danske kontingent i mer enn 10 år har vært Kaptajn Jørgen Gylle.
På forslag fra Gjøvik HV-område ble han tildelt Norsk Hjemmeværns fortjenestemedalje på Gjøvik i 1992 av GIHV.
Det var en stor ære for oss at Generalmaj. Mathisen deltok i vårt arrangement, og det var en meget stor opplevelse for våre HV-ungdommer som stilte som æresvakt og ble inspisert av generalen.

Gjennom årene har det å medføre våpen over landegrensene laget mye ekstraarbeide, og i noen grader også skapt store problem. Fra Næstved er det kommet signaler om at de danske myndigheter ikke ville tillate å ta med våpen til Sverige og Danmark i framtiden. Dette vil bety en konkurranse i framtiden med lånte våpen. For å se hva vi gikk til, arrangerte Gjøvik i 1992 en av skytekonkurransene med våpen fra HV-distrikt 05 lagt ut på standplass. Når resultatlistene var klare, viste det seg at de vi forventet skulle være fremst på resultatlistene, også var det med lånte våpen. Dette ga et meget godt motargument mot påstandene om at konkurransene ble ødelagt hvis man ikke fikk skyte med sitt eget våpen.
Det er vel derfor mye som taler for at vi i framtiden vil konkurrere med de våpen vertslandet stiller til disposisjon.

I det foranstående har vi ikke nevnt så mye om resultatene i konkurransene, beskjedne som vi er på Gjøvik, men det er vel riktig å si at deltagerne fra Gjøvik har forsynt seg grovt av premiebordene gjennom årene som er gått. Av de oppsatte vandrerpremier for mennene gjennom årene er alle 4 vunnet av Gjøvik til odel og eie (3. napp i hver). Gjøvik har hatt individuell vinner de fleste ganger, og gullmedaljene for beste 10-mannslag har Gjøviks HV-menn vært oppe og hentet i de aller fleste gangene.

På kvinnesiden har premiene vært broderlig delt mellom de svenske og danske lottene med unntak av et par år hvor vår eneste deltager, Anne Sandvik vant. eller fikk andreplassen.
Mye tyder på at vi er i ferd med å bygge opp et frivillig lag på kvinnesiden, og vårt kvinnelige patruljelag gjorde i 1992 en meget solid innsats med minimal trening. Deres taktiske framrykking luktet det svidd av.

HV-ungdommene har også gjort solide konkurranser, og det har blitt en tradisjon at vi i patruljekonkurransen stiller med et HV-ungdomslag og et "gubbelag". Dette skjerper konkurransen med mye godmodig mobbing, og jubelen var stor i Næstved i 1991 når HV-ungdomslaget vant patruljekonkurransen totalt og fikk sine gullmedaljer. Det gjør vel bedriften større når man vet at i ildoverfallet som teller mye i totalen ble gjennomført med 8 "slarkete" HV-mausere av ungdommene.

Utvekslingene har betydd og betyr svært mye for Gjøvik HV-område. Det skapes et kameratskap og en innsats som betyr enormt for samholdet i området.
Gjøvik har i de siste 15 år ikke hatt befalsproblemer. Faktisk har man i alle år hatt 5 til 10 befal utover KOP. Siden HV-usk ble startet har vi hatt 7 HV-ungdommer som elever der, og alle disse er kommet tilbake til Gjøvik og tjenestegjør som befal i området.

Områdesjef håper derfor at vi i mange år kan fortsette å delta i Nordisk stevne, som i tillegg til gevinsten på befalssiden også gir oss gode og nære venner i våre nordiske vennskaps-byer til glede for det sivile samfunn og Heimevernet.

 

(Mere følger senere)

 

Til Per Sandviks hjemmeside

 

Gå til toppen av siden Gå til toppen av siden