Tidl. Arbeide

Søndag 21. sept 2003 ved avslutning av Gjøvik-Marken fikk jeg Caspar-prisen 
av Gjøvik Salgs og Reklameforening. Les mer her.

Høsten 2003 feiret vi 50-års SKOLEJUBILEUM. Du finner bilder her

Hobby

Blåveisene Gjøvik Veterankorps ble startet i januar 1997 for markering av 50-års jubileet 6.  sept. 1997.

Vardal skolekorps feiret sitt 50-års jubileum i 2004.

Du kan se bilder fra Veterankorpsets første øvelser her
Bilder fra 17. mai 2004-  her
Bilder fra 5. juni  2004- her

Per Sandviks hjemmeside
Her finner du hjemmesiden til Per Sandvik- Gjøvik.
Filmbiter lagt ut på YouTube

Kulturprisen 2010

Frivillig pris i Gjøvik 2008

Bilder fra tur til Celle 2010
Gamle filmer Blåveisene  (Artikkel i OA - 2009)

Jeg var ansatt som bibliotekar ved Gjøvik Tekniske Fagskole i 21 år. Sammen med BI, Gjøvik etablerte vi FELLESBIBLIOTEKET i 2000 som var et læringsressursenter for de to skolene.  Jeg arbeidet som veileder for studentene i informasjonssøk for å lette studiesituasjonen til den enkelte. Dette var en meget inspirerende og spennende tid med store utfordringer.

Jeg ble pensjonist 1. juli 2006 og samtidig ble Fellesbiblioteket lagt ned av økonomiske årsaker.

Jeg er født på "Kampen" i Gjøvik like før krigen, og har hatt Gjøvik som bosted hele mitt liv.
I oktober 2006 solgte vi huset på Kopperud hvor vi hadde bodd i 33 år og kjøpte oss leilighet i Gjøvik sentrum i området Mustadhagen. Adressen er nå Strandgaten 10 H0503, 2815 Gjøvik.
 
Musikk har vært og er min store hobby. Jeg debuterte i 17. maitoget som korpsmusiker allerede i 1949, og siden har jeg marsjert i samtlige 17. mai tog i Gjøvik, enten som musikant eller som dirigent. Jeg dirigerte Vardal Skolekorps fra 1981 til 1995. Etablerte Vardal Veterankorps og dirigerte det ved 50-års-jubileet i 2004. De har fortsatt driften og nå er det Tormod Brufladt som er dirigent.

Jeg er dirigent for Blåveisene Gjøvik Veterankorps fra starten i 1997.

I 1966 ble jeg innrullert i Heimevernet etter å ha gjennomført førstegangstjenesten i Luftforsvaret. Jeg ble utfordret til å ta en befalsutdannelse i HV, og etter hvert ble jeg områdesjef, en stilling jeg hadde i 23 år til jeg gikk av for aldersgrensen 1999 
Da ble jeg den store ære til del å bli tildelt Heimevernets Fortjenestemedalje. Les mer om dette her.

Jeg er sjøllært innenfor data, har holdt datakurs i regi av Gjøvik EDB-skole - både helt vanlige kurs og litt spesielle som "Datakurs for pensjonister" og "Grunnleggende datakurs for skrekkslagne foreldre".
Jeg er glad for at du besøker hjemmesida mi, og det skulle være hyggelig om du sendte meg en hilsen til 

per@sandvikdata.no

Siden er sist oppdatert : 09. June 2011

Heimevernet

NORDISK HV-STEVNE 2007


 


Du er nr  Hit Counter   som har besøkt denne siden