HEIMEVERNET

 

Historie

  • De første årene.

  • 1977 - 1986

  • 1986 - 1999

  • Fredsjubileet 1995

Nordisk Stevne

HV-musikken

 

Høydepunkt
for
Per Sandvik

 Gjøvik HV-område 

 

Tjeneste i Heimevernet

 

Per Sandvik var innrullert i Gjøvik HV-område fra 1966 til 1999, da han gikk for aldersgrensen.

Han var områdesjef i området fra 1977 til 1999

Høydepunkt
for
Per Sandvik

 

Til Per Sandviks hjemmeside