VELKOMMEN

 

                    PROGRAM FOR NORDISK STEVNE 2001  

FELTSKYTING        BANESKYTING    HÅNDGRANATKAST    LAGKONKURRANSE

 

Fredag 25. mai 2001
0800                Utlevering av våpensats til norske deltagere. Innskyting starter Bane 2.

0900                Våre svenske og danske gjester er ankommet Terningmoen
                        Frammøte: Skytterhuset bak Bane 2.
                        Frokost. Informasjonsmøte.

0930                Utlevering av våpensats til svenske og danske deltagere.

1000                Innskyting av våpen for svenske deltagere.
1035                Innskyting av våpen for danske deltagere.

1115                Åpning/Flaggseremoni

                      
Inndeling i skytterlag.

1130                Konkurransene starter med baneskyting 200m på Bane 3.
1130                Start individuell håndgranatkast - presisjon bak standplass Bane 3.
     
                                                       Gjennomføres i ventetid. Alle lag bør ha gjennomført dette innen kl. 1330.

1130-               Lunch ved skytterhuset bak Bane 2. De første lagene gjennomfører
1330                bane- og feltskyting før de spiser lunch.


1400                Start ildoverfall, lagkonkurransen.

1530-               Middag i mannskapsmessa.
1715

1600-               Puss og innlevering av våpensats.
1900

ca.     1645      Avreise til HV-leiren Nordseter for danske og svenske deltagere

1800                Ankomst HV-leiren Nordseter - innkvartering.

2000-               Ledermøte HV-leiren Nordseter
2030

2000                Kameratskapsaften i messe, TV-rom og bar HV-leiren Nordseter.

2330                Baren stenger.
 

Lørdag 26. mai 2001

0700                 Revelje

0700-                Frokost.
0750

0800                Oppstilling organisert i patruljer.

                       
Flaggseremoni.
0830               Start lagkonkurranse.
   

1100-               Lunch. De sist startende lagene spiser før de starter i konkurransen.         
1300


ca.   1330         Konkurransen er beregnet avsluttet.


1400                 Avkobling. Mulighet for tur til Lillehammer.

1900                 Festmiddag med premieutdeling i messe HV-leiren.

2400                 Baren stenger.
 

Søndag 27. mai 

0730-0830        Frokost i messa.

0900                Ledermøte

1000                 Avreise svenske og danske gjester.

 

Til Per Sandviks hjemmeside