Velkommen til Nordisk Stevne 2001

 

På vegne av Gjøvik HV-område ønsker jeg vel møtt til Nordisk Stevne 2001.
Det er i år den 30. gangen HV-mannskap fra vennskapsbyene Gävle, Næstved og Gjøvik samles til konkurranser.

Det litt spesielle med årets arrangement er at vi i år igjen vil prøve å gjennomføre konkurransene i løpet av to dager. Vi har god tro på at dette skal la seg gjennomføre på en funksjonell måte, spesielt når vi får disponere de fine skytebanene på Terningmoen.

Selv om arrangementet er blitt en dag kortere, håper jeg at det skal bli tid til å slappe av og treffe gamle og nye venner.

 Dette arrangementet ville ikke latt seg gjennomføre så enkelt hvis ikke HV-veteraner og andre frivillige hadde stilt opp som funksjonærer under stevne. En spesiell takk vil jeg rette til ”sjefsveteranen” Per som velvillig har vært med under planleggingen av stevnet.

 En stor takk vil jeg også rette til Østoppland HV-distrikt 05 som har støttet oss på alle mulige måter for at arrangementet skal bli godt.

 Jeg håper at alle våre gjester vil trives under oppholdet, og kan reise hjem med gode minner fra dagene på Terningmoen og Nordseter.

                                                Børge Moen

                                                   Kaptein
                                                Områdesjef